Kurumsal
ÜRÜNLERİN GARANTİSİ

Ürünlerimiz; kullanım hatası olmaması ve yetkili elemanlar dışındaki şahıslar tarafından onarım ve başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, ürünlerin bütün parçaları dahil olmak üzere malzeme, işçilik, montaj ve üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantimiz altındadır. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. ürünün tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre; ürüne ilişkin arızanın servis merkezine, servis merkezi olmayan yerlerde ürünün satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından herhangi birine bildirim tarihinden başlar. Sanayi mallarının arızalanması durumunda; arıza 15 iş günü içerisinde giderilemezse, imalatçı veya ithalatçı firma; malın tamiri tamamlanıncaya
kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis eder… Arıza müracaatları, malın satış belgesi ile birlikte yapılmalıdır. Malın teslim tarihinden sonraki 1 yıl içinde, ürün aynı arızayı birden fazla yaparsa, ürün ücretsiz olarak yenilenir. Ürün ve arızaları hakkındaki raporlar, sadece merkezimiz teknik elemanları, hammadde temin kaynakları ve servislerimiz tarafından verilir. Başka raporlar geçerli değildir.
 
ÜRÜNLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Ürünlerimiz; ev, işyeri, otel, sağlık kurumu, plaza, alışveriş merkezleri ve benzeri kuruluşlarda olmak üzere; banyo, tuvalet, mutfak, yemekhane vb gibi hijyen olması gereken ortamlarda kullanılmaktadır. Ürünlerden uzun süre yararlanılabilmesi için, kullanım amacı dışında başka amaç için kullanılmamalıdır.
 
ÜRÜNLERİN TEMİZLİĞİ
 
Paslanmaz çelik hijyen ekipmanlarımız; paslanmaz çeliğin bakteri barındırmayan özelliği ile son derece sağlıklı ve kolay temizlenen ürünlerdir. Herhangi bir sıvı deterjan temizlik için yeterli olacaktır. Temizlik işleminde ürünlerin çizilmesini önlemek için sert ve aşındırıcı maddeler, alüminyum, tel, çelik yün vb. gibi malzemeler kullanmayınız. Gövdelere işleyen kirlerde kaliteli bir çelik parlatıcı kullanabilirsiniz. Temizlik için kesinlikle çamaşır suyu vb. maddeler kullanmayınız. AISI 430 kalite paslanmaz çelikler, paslanmaz çelik ailesinde içeriği en basit şekilde dizayn edilen çelik türleridir. Malzemenin yüzeyinde bulunan krom, atmosferdeki oksijenle birleşerek mikron mertebesinde Cr03 tabakası oluşturur. Klor içeren malzemelerle temas ettiğinde 430 kalite paslanmaz çeliğin yüzeyindeki bu tabaka delinir ve çeliğin içerisine doğru oyuklar meydana gelir. Şayet 430 kalite paslanmaz çelik, su ile ıslanırsa bile suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonlar yüzeyde paslanmaya sebep olabilir.
Korozyon direncinin daha kuvvetli olması isteniyorsa AISI 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz Ancak AISI 430 ve AISI 304 paslanmaz çeliklerde tüm asitlerden etkilenmektedir. proseslerinde asit veya klorür içeren kimyasallar ile temizlik yapıldığında paslanmaz çeliklerin tamamında korozyon meydana gelebilmektedir. Solventlerin tamamına yakını klorür içerir. korozyona sebep olan solvent yerine ALKOL kullanılmaktadır.
 
SATIŞ ESASLARI
 
*  Şirketimiz müşterilerine haber vermeksizin fiyatlar, ıskonto oranlarını ve ödeme vadelerini değiştirme hakkına sahiptir.

*  Fiyatlar; sipariş tutarlarının siparişle birlikte 60 gün vadeli çek ile ödenmesi esasına göre belirlenmiştir.

*  Ödemesi yapılmayan siparişlerde şirketimiz; fiyatlarda, ıskonto oranlarında, vadelerde ve döviz kurlarında meydana gelebilecek her türlü değişikliği müşterilerine aynen yansıtır.
*  Ödemesi yapılmış siparişlerde fiyatlar sabit olur ancak; gerek T.T.K. Maddelerine, gerekse diğer ilgili kanun maddelerinde meydana gelebilecek değişiklikler; müşterilere kesilecek faturalarda aynen yansıtılır

*  Gerek ödeme vadesinin aşımı, gerekse ödenmeyen çekler için; kesilecek olan vade farkı faturasına esas olacak aylık vade farkı % 6 olarak uygulanacaktır.
*  Malzemeler; İstanbul müşterilerinin (siparişlerin koli bazında verilmesi koşulu ve şirketin sevkiyat
durumu da dikkate alınarak) adreslerine, İstanbul dışındaki müşterilerin (sorumluluğu ve nakliye
ücreti alıcıya ait olmak üzere) göstereceği ambar ve/veya kargolara teslim edilir.

* Verilen siparişler iptal edilemez. Arızalı haricindeki sevk edilmiş ürünler, hiçbir şekilde iade
 alınmaz. Sorumluluğu müşteride olarak sevk edilen ürünlerde (Anadolu)  meydana gelebilecek
ezilme ve hasarlar, üretim hatası değildir. Şirketimiz bu ürünleri kesinlikle iade almayacaktır. Bu durumlarda müşterilerimiz zararlarını tutacakları tutanak ile nakliye şirketlerinden karşılayabilirler.

*  Müşteri tarafından doldurulacak arızalı ürün formu şirket merkezine fakslandıktan ve arıza formu
üzerinde nakliyat ambarı belirtilerek onay alındıktan sonra müşterinin iade işlemi gerçekleşebilecektir.

*  Eksik malzemelerin hemen, sehven sevk adilmiş arızalı ve / veya hasarlı malzemelerin ise en geç
5 gün içerinde şirketimize bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde, doğabilecek aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.

*  İş bu fiyat listesinden mal alan müşteri, ekli fiyatları, ıskonto oranlarını ve sirküler şartlarını aynen kabul etmiş sayılır
 Adres: Mahmutbey İstoç Ticaret Merkezi 2417 Sk. Z Blok No: 37 Bağcılar / İSTANBUL
Web Tasarım |
Adres: Mahmutbey İstoç Ticaret Merkezi 2417 Sk. Z Blok No: 37 Bağcılar / İSTANBUL
Copyright © Halil Ticaret Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım |